Organi Društva za fibromialgijo

Zbor članov (ZČ)
Je najvišji organ Društva za fibromialgijo, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Upravni odbor (UO)

Sestavljajo ga voljeni člani:

 1. Darja Brečko, predsednica
 2. Katarina Podgoršek, podpredsednica
 3. Teja Barle, podpredsednica
 4. Kristina Nose, tajnica
 5. Olga Kirn, blagajničarka
 6. Brigita Ninković, članica
 7. Nevja Birsa, članica
 8. Vesna Dalmacija, članica
 9. Hasnija Crnolič, članica
 10. Marjana Zupan, članica
 11. Marija Rebevšek Bacanovič, članica

Nadzorni odbor (NO)

 1. Slava Andrič, predsednica
 2. Zdenka Tamše
 3. Tone Mlakar

Častno razsodišče (ČR)

 1. Romana Hode, predsednica
 2. Ingeborg Čas
 3. Jana Gojanović Purger

Častna predsednica društva:

prof. Veronika Felicijan

Častni člani društva:

prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.,
Slavka Topolič, dr. med.,
Franc Čas