Z A H V A L E

Zahvaljujemo se podjetju LPP  Ljubljanski potniški promet d. o. o. – kjer ima Društvo za fibromialgijo svoj sedež in nam vsa leta gostoljubno odstopa svoje prostore za izvajanje različnih društvenih aktivnosti ter za redna srečanja ljubljanske skupine!

Zahvala  Splošni bolnišnici Brežice,  Splošni bolnišnici Celje,  Krajevni skupnosti Bertoki – Koper ,   Mestni četrti Pobrežje Maribor ,  Hiši Sadeži družbe Murska SobotaZdravstvenemu domu Zagorje ob Savi in Zdravstvenemu domu Novo mesto za brezplačno gostovanje v njihovih prostorih, kjer se enkrat mesečno srečujejo regijske skupine za samopomoč!

Zahvaljujemo se Thermani Laško za donacijo prostora za izobraževalna in druga srečanja ter za ugodnosti in popuste!

Fundaciji FIHO – zahvala za dodelitev sredstev iz razpisa!

OBČINAM:  Celje,  Koper,  Brežice,  Sevnica,  Krško,  Zagorje ob Savi,    Šmartno pri Litiji, Litija, Hrastnik, Domžale,  Mengeš , Grosuplje Ivančna Gorica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Kranj, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Radovljica, Kočevje, Maribor, Ljutomer, Murska Sobota, Radenci, Ptuj, Slovenska Bistrica, Puconci, Ormož … zahvala za dodelitev sredstev iz razpisov! 

Vsem dosedanjim DONATORJEM in SPONZORJEM se iskreno zahvaljujemo za finančno pomoč in podporo, brez katere društvo ne bi moglo uresničevati svojega programa humanitarne dejavnosti. Želimo si nadaljnjega sodelovanja in vabimo k dobrodelnosti tudi nove donatorje DONATORJI V LETU 2020

Za popuste in druge ugodnosti se zahvaljujemo vsem ZDRAVILIŠČEM, s katerimi društvo sodeluje!

Zahvaljujemo se vsem avtorjem strokovnih prispevkov, ki so bili objavljeni v društvenem Zborniku ob 10. obletnici delovanja društva in v Zborniku ob 15. obletnici delovanja!

Zahvala PREDAVATELJEM

Zahvaljujemo se predavateljem, ki so se odpovedali honorarjem v korist Društva:  prim. dr. Nena KOPČAVAR GUČEK, dr. med., spec.; as. dr. Barbara HORVAT, univ. dipl. psih; mag. Robert SOTLER, dipl. zdravstv.;  zastopnica pacientovih pravic Duša HLADE ZORE, dr. med.; mag. Nikola KRSTIĆ, dr. med;  prof. dr. Marjan ZALETEL, dr. med., spec. svet.;  prof. dr. Ema MUŠIČ, dr. med., spec. svet.;  Ayurvedski terapevtski tim iz Thermane Laško;  doc.dr. Danica ROTAR PAVLIČ, dr.med., spec.;  prim. Mojca KOS-GOLJA, dr.med.,spec.;  Majda MASTEN, dr.med., spec.;  mag. Branko ŠIBANC, dr.med.,spec.; prim. Živan VRABL, dr.med., spec.;  Jasmina COLARIČ, dr.med.,spec.;  Dean SINOŽIČ, dr.med.,spec.;  prof.dr. Alojz IHAN, dr.med., spec.;  Slavka TOPOLIĆ, dr.med. spec.;  dr. Edvard PIRNAT, dr.med.,spec.;  prim.dr. Dušan LOGAR, dr.med., spec.;  Alenka KAFOL, dr.med.,spec.;  prof.dr. Andrej MARUŠIČ, dr.med.,spec. (posthumno);  prof.dr. Janko POPOVIČ, dr.med.,spec.;  tuinolog Rajko ŠKARIČ;  Miša KOMAR ŽIBERNA, univ.dipl.biol.;  varuhinja bolnikovih pravic prof. Magda ŽEZLINA;  svetovalka ZZZS Breda BUTALA, univ.dipl.prav.;  svetovalka ZPIZ Zorka VENE, univ.dipl.prav.;  Jacinta DOBERŠEK MLAKAR, vms, prof.;  Simona NOVAK, dipl.fiziot.;  Marjanca SONC, dipl.fiziot.

Zahvala MEDIJEM

Časopisom in revijam, ki so pisale o naši bolezni in o delu društva: revija Zdravje,  ABC zdravja,  Vzajemna,  Jana,  Ona, Delo, Novi tednik,  Dnevnik – priloga Moje zdravje,  Večer – priloga Bonbon,  Dnevnik –Hopla,  Elle,  Moja Thermana,  časnik Žurnal,  Posavski obzornik,  Celjan,  Vzajemnost,  Primorske novice,  Slovenske novice – priloga Za zdravje,  Štajerski Tednik,  časnik Finance (revija Medicina danes),  Gorenjski glas,  revija Anja, Nedeljski dnevnik, Slovenski pacient

Radiu in TV: RTV SLO (Ra in TV),  VTV (Velenje),  POP TV,  Kanal A,  TV Dravograd, TV Vaš kanalRadio Pacient,  TV Koper-Capodistria,  Radio Brežice-Posavje,  Radio Krka,  Radio Triglav Jesenice,  Radio Gorenc,  Radio Ptuj,  Radio Sora,  Radio Kranj,  Radio Aktual-Kum Trbovlje, Radio Zeleni val, Grosuplje