Društvo ima strokovno posvetovalno telo – STROKOVNI SVET, ki ga sestavljajo priznani medicinski strokovnjaki:

1. prim. Mojca Kos – Golja, dr. med., specialistka revmatologinja – častna članica Društva, predsednica Strokovnega sveta

2. prim. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., specialistka družinske medicine

NK

3. as. Helena Jamnik, dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine

4. dr. Barbara Horvat Rauter, univ. dipl. psih

Barbara Horvat

5. dr. Metka Teržan, dr. med., spec. med. dela in športa

6. prof. dr. Marjan Zaletel, dr. med., specialist nevrolog

prof. Zaletel

7. prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., specialist imunolog in klinični mikrobiolog