S poslano vlogo izjavljam, da želim postati član - ica Društva za fibromialgijo (v nadaljevanju DFM). Potrjujem, da sem seznanjen/a s Statut - om DFM, ki ga bom spoštoval/a. Pooblaščenim osebam DFM dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva in skupin za samopomoč. Pooblaščene osebe DFM so dolžne moje osebne podatke varovati skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Posredovanje mojih osebnih podatkov tretjim osebam dovoljujem le v primerih, ko se v okviru DFM zagotavljajo posebne ugodnosti za člane, ki jih želim koristiti in bom to namero izrazil/a pisno ali preko elektronske pošte/spletne aplikacije. DFM dovoljujem, da me obvešča o aktivnostih društva na moje kontaktne naslove . DFM se zavezuje, da mojih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam brez moje vednosti.Dovoljujem javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazujejo dejavnosti društva in vsebujejo moje posnetke.
Dovoljujem

NE dovoljujem javnega objavljanja slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazujejo dejavnosti društva in vsebujejo moje posnetke (v tem primeru sem se dolžan/na pravočasno umakniti iz prostora/okolja, s svojimi razlogi moram predhodno seznaniti organizatorja dogodka, ki je dolžan mojo željo spoštovati v okviru tehničnih možnosti).
Ne dovoljujem


Želim delovati v organih društva:
DA
NE
Želim pomagati pri organizaciji dogodkov:
DA
NE
Želim prispevati s svojim znanjem in izkušnjami:
DA
NE

Želim sodelovati v regijski skupini za samopomoč:
DA
NE