Skupina za samopomoč KOPER                                        skupina-Koper

Nahajamo se: KS Bertoki, Cesta borcev 1, Koper 

Skupina ima srečanja vsak zadnji četrtek v mesecu, ob 17. uri, v sejni sobi Krajevne skupnosti Bertoki, Cesta borcev 1, Koper  (TUKAJ).

Kontaktni osebi za nadaljnje informacije sta Nevja Birsa, GSM 051 341 533 in Jana Gojanović-Purger na e-mail: drustvo.fm.kp@gmail.com

        

OBVESTILA – NE PREZRITE

NOVOLETNA VOŠČILNICA …

26. 11. 2020    OBVESTILA IN VABILA (november – december 2020) …  T U K A J

POVABILO NA SREČANJA PREKO ZOOM-a:   glej T U K A J

SEPTEMBRSKO SREČANJE regijske skupine Koper je bilo 24. 9. 2020 …   V E Č  T U K A J

September 2020: Enotedensko skupinsko stacionarno zdraviliško zdravljenje v Dolenjskih Toplicah:  FOTOUTRINEK

19-09-2020 Koper – Evropski teden mobilnosti (stojnica):  FOTOUTRINKI

junij 2020:  Valmarin – zaključek spomladanske sezone :     FOTOUTRINEK


Delovanje regijske skupine podpirajo:Utrinki iz življenja in dela primorske skupine: