Skupine za samopomoč

Skupine za samopomoč so formirane regijsko. Na vsakomesečnih sestankih se srečujejo člani v svojem lokalnem okolju. V družbi ljudi s podobnimi težavami si lahko zelo pomagamo. Vedno se najde kdo s kakšnim novim predlogom, morda je že preizkusil nekatere pristope in nam z idejo lahko pomaga.

V skupinah najdejo bolniki tudi razumevanje in čustveno oporo med sebi enakimi. Občutek »sedenja v istem čolnu« nam daje moč in zmanjšuje občutja socialne izolacije. Res je, da smo si ljudje različni, vsakomur ne ustreza vse, kar je nekomu drugemu, vendar je na nas, da preizkusimo in morda le najdemo nekaj, kar nam olajša vsakdan, pa čeprav preteče veliko časa. Že stari rek pravi, da več glav več ve!:)

Vabimo vas, da se vključite v že obstoječe regijske skupine za samopomoč, če pa ste zainteresirani za ustanovitev nove skupine v vašem okolju, se javite na društveni naslov: info@drustvo-fm.si !

          še ena

     

skipne2