Nekaj koristnih povezav

Fibromialgija

 1. Revma.net – uvodna stran
 2. Revma.net – sindrom fibromialgije
 3. ENFA – European Network of Fibromyalgia Associations
 4. National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases
 5. American College of Rheumatology
 6. The American Fibromyalgia Syndrome Association
 7. The National Fibromyalgia Association
 8. Fibromyalgia Network
 9. The Organization for Fatigue and Fibromyalgia Education and Research
 10. Fibromyalgia Resources
 11. Fibromyalgia Health Center
 12. Medicine Net.com
 13. MedlinePlus
 14. Wikipedia
 15. eMedicine Rheumatology
 16. MayoClinic.com
 17. A Lifestyle Balance program
 18. Health Central
 19. American Family Physician
 20. FamilyDoctor.org

Sindrom kronične utrujenosti

 1. Klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
 2. Centers for Disease ControlC and Prevention, National Center For Infectious Diseases
 3. Mednarodno združenje IACFS/ME
 4. Social Security Administration
 5. Chronic Fatigue Syndrome Advisory Committee (CFSAC)
 6. Fibromyalgia & Chronic Fatigue Syndrome Resource
 7. CFIDS Association of America
 8. ME-CFS Chronic Fatigue Syndrome. Info for Medical Profession and sufferers
 9. European ME Alliance
 10. Organizacija v Veliki Britaniji
 11. CFS Italia
 12. Nemško združenje
 13. About.com

Še nekaj koristnih povezav

 1. Ministrstvo za zdravje
 2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 3. Zavod za zdravstveno zavarovanje
 4. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 5. Varuh bolnikovih pravic
 6. Zastopniki pacientovih pravic
 7. Zdravniška zbornica Slovenije
 8. Pravno informacijski center
 9. Nacionalni inštitut za javno zdravje
 10. Inštitut za rehabilitacijo
 11. Seznam zdravilišč
 12. Zdravniški nasveti Vizita
 13. Zdravstvene svetovalnice na MedOverNet
 14. Zdravniški nasveti Nebojse.si
 15. Zakon o pacientovih pravicah
 16. Slovenski medicinski e-slovar
 17. E zdravje
 18. Multimedijski zdravstveni portal.info