Nekaj koristnih povezav

Fibromialgija

 1. Revma.net – uvodna stran
 2. Revma.net – sindrom fibromialgije
 3. ENFA – European Network of Fibromyalgia Associations
 4. National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases
 5. American College of Rheumatology
 6. The American Fibromyalgia Syndrome Association
 7. The National Fibromyalgia Association
 8. Fibromyalgia Network
 9. The Organization for Fatigue and Fibromyalgia Education and Research
 10. National Fibromyalgia Research Association, fibromyalgia syndrome
 11. Fibromyalgia Support
 12. Fibromyalgia Health Center
 13. Medicine Net.com
 14. MedlinePlus
 15. Wikipedia
 16. eMedicine Rheumatology
 17. MayoClinic.com
 18. A Lifestyle Balance program
 19. Neurology channel
 20. American Family Physician
 21. FamilyDoctor.org

 

Sindrom kronične utrujenosti

 1. Klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
 2. Centers for Disease ControlC and Prevention, National Center For Infectious Diseases
 3. Mednarodno združenje IACFS/ME
 4. Social Security Administration
 5. Chronic Fatigue Syndrome Advisory Committee (CFSAC)
 6. Fibromyalgia & Chronic Fatigue Syndrome Resource
 7. CFIDS Association of America
 8. William Collinge:Recovering from chronic fatigue syndrome
 9. ME-CFS Chronic Fatigue Syndrome. Info for Medical Profession and sufferers
 10. European ME Alliance
 11. Organizacija v Veliki Britaniji
 12. CFS Italia
 13. Nemško združenje
 14. About.com

 

Odgovori infektologinje na pisma bralcev

 1. Vprašanje 1
 2. Vprašanje 2
 3. Vprašanje 3
 4. Vprašanje 4
 5. Vprašanje 5
 6. Vprašanje 6

 

Še nekaj koristnih povezav

 1. Ministrstvo za zdravje
 2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 3. Zavod za zdravstveno zavarovanje
 4. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 5. Varuh bolnikovih pravic
 6. Zastopniki pacientovih pravic
 7. Zdravniška zbornica Slovenije
 8. Pravno informacijski center
 9. Nacionalni inštitut za javno zdravje
 10. Inštitut za rehabilitacijo
 11. Seznam zdravilišč
 12. Zdravniški nasveti Vizita
 13. Zdravniški nasveti Med.over.net
 14. Zdravniški nasveti Nebojse.si
 15. Zakon o pacientovih pravicah
 16. Slovenski medicinski e-slovar
 17. Ezdravstvo
 18. E zdravje
 19. Multimedijski zdravstveni portal.info
 20. Društvo za pravice pacientov Slovenije