Organi društva in Strokovni svet

Zbor članov (ZČ)
Je najvišji organ Društva za fibromialgijo, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Upravni odbor (UO)

Sestavljajo ga voljeni člani:

 1. Darja Brečko, predsednica
 2. Katarina Podgoršek, podpredsednica
 3. Teja Barle, podpredsednica
 4. Kristina Nose, tajnica
 5. Olga Kirn, blagajničarka
 6. Brigita Ninković, članica
 7. Nevja Birsa, članica
 8. Vesna Dalmacija, članica
 9. Hasnija Crnolič, članica
 10. Marjana Zupan, članica
 11. Marija Rebevšek Bacanovič, članica

Nadzorni odbor (NO)

 1. Slava Andrič, predsednica
 2. Zdenka Tamše
 3. Tone Mlakar

Častno razsodišče (ČR)

 1. Romana Hode, predsednica
 2. Ingeborg Čas
 3. Jana Gojanović Purger

Častna predsednica društva:

prof. Veronika Felicijan

Častni člani društva:

prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.,
Slavka Topolič, dr. med.,
Franc Čas

Društvo ima strokovno posvetovalno telo – Strokovni svet, ki ga sestavljajo priznani medicinski strokovnjaki:

1. prim. Mojca Kos – Golja, dr. med., specialistka revmatologinja – častna članica Društva, predsednica Strokovnega sveta

2. prim. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., specialistka družinske medicine

NK

3. as. Helena Jamnik, dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine

4. dr. Barbara Horvat Rauter, univ. dipl. psih

Barbara Horvat

5. dr. Metka Teržan, dr. med., spec. med. dela in športa

6. prof. dr. Marjan Zaletel, dr. med., specialist nevrolog

prof. Zaletel

7. prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., specialist imunolog in klinični mikrobiolog