Organi društva in Strokovni svet

Zbor članov (ZČ)
Je najvišji organ Društva za fibromialgijo, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Upravni odbor (UO)

Sestavljajo ga voljeni člani:
1. Veronika Felicijan, predsednica
2. Robert Sotler, podpredsednik
3. Kristina Nose, tajnica
4. Anica Filipič, blagajničarka
5. Mateja Kržan, članica,
6. Brigita Ninković, članica
7. Bojana Jug-Žurič, članica
8. Nevja Birsa, članica
9. Marjana Ahačič, članica
10.Tatjana Knupleš, članica
11.Robert Belentin, član

Nadzorni odbor (NO)

1. Slava Andrič, predsednica
2. Zdenka Tamše, članica
3. Tone Mlakar, član

Častno razsodišče (ČR)

1. Jana Purger, predsednica
2. Mili Žumer, članica
3. Renata Zadravec, članica

Častni člani društva:

prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.,
Slavka Topolič, dr. med.,
Franc Čas

Društvo ima strokovno posvetovalno telo, ki ga sestavljajo priznani medicinski strokovnjaki:

1. prim. Mojca Kos – Golja, dr.med., specialistka revmatologinja – častna članica Društva

2. Slavka Topolić, dr.med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine – častna članica Društva

3. prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., specialistka družinske medicine

4. Mensur Salihović, dr. med., specialist anesteziolog

5. prof. dr. Marjan Zaletel, dr. med., specialist nevrolog                                                                                   prof. Zaletel

 

 

 

 

 

6. prof.dr. Alojz Ihan, dr. med., specialist imunolog in specialist klinične mikrobiologije – predsednik Strokovnega sveta