Organi društva in Strokovni svet

Zbor članov (ZČ)
Je najvišji organ Društva za fibromialgijo, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Upravni odbor (UO)

Sestavljajo ga voljeni člani: 2. Tatjana Knupleš Mlinarič, podpredsednica

3. Kristina Nose, tajnica
4. Anica Filipič, blagajničarka
5. Mateja Kržan, članica,
6. Brigita Ninković, članica
7. Bojana Jug-Žurič, članica
8. Nevja Birsa, članica
9. Marjana Ahačič, članica
10. Irena Hribar, članica
11. Marjana Šoba, članica

Nadzorni odbor (NO)

1. Marjana Zupan, predsednica
2. Zdenka Tamše, članica                                                                                                                                                                    3.Tone Mlakar, član

Častno razsodišče (ČR)

1. Jana Purger, predsednica
2. Stanka Zabukovec- Mencinger, članica
3. Renata Zadravec, članica

Častna predsednica društva:

prof. Veronika Felicijan

Častni člani društva:

prim. Mojca Kos-Golja, dr. med.,
Slavka Topolič, dr. med.,
Franc Čas

Društvo ima strokovno posvetovalno telo – Strokovni svet, ki ga sestavljajo priznani medicinski strokovnjaki:

1. prim. Mojca Kos – Golja, dr. med., specialistka revmatologinja – častna članica Društva, predsednica Strokovnega sveta

2. prim. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., specialistka družinske medicine

NK

3. as. Helena Jamnik, dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine

4. dr. Barbara Horvat Rauter, univ. dipl. psih

Barbara Horvat

5. dr. Metka Teržan, dr. med., spec. med. dela in športa

6. prof. dr. Marjan Zaletel, dr. med., specialist nevrolog

prof. Zaletel

7. prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., specialist imunolog in klinični mikrobiolog