Na sliki: Robert Sotler, podpredsednik DFM, dr. Mojca Kos-Golja, predsednica Strokovnega sveta DFM, mag. Igor Muževič, predsednik sindikata Praktikum in Robert Belentin, predsednik DFM

Na Zdravniški zbornici Slovenije je 24. 4. 2018 potekala okrogla miza in tiskovna konferenca na temo “Kaj prinaša kaznovanje zdravnikov pacientom”. Ministrstvo za zdravje je namreč sprejelo uredbo, ki predvideva kaznovanje družinskega zdravnika, če se napotitev k specialistu izkaže za nepotrebno. V sklopu nove strategije vodstva DFM, ki si želi doseči čimvečjo prepoznavnost društva tudi med strokovnjaki, smo se z veseljem odzvali povabilu na omenjeno okroglo mizo. Nanjo nas je povabil predsednik sindikata Praktikum mag. Igor Muževič, dr. medicine, ki zastopa interese zdravnikov družinske medicine in je bil tudi eden od pobudnikov omenjenega dogodka.
Posveta so se poleg članov DFM, udeležili številni predstavniki slovenskih društev bolnikov. Na okrogli mizi, kjer je sodelovalo šest strokovnjakov, med njimi sta bili aktivni udeleženki tudi naši članici Strokovnega sveta prim. Mojca Kos Golja, dr. med. in prim. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med. Po strpni in utemeljeni razpravi vseh članov okrogle mize in nekaterih predstavnikov društev, smo se vsi strinjali, da kaznovanje zdravnikov ob morebitnih nepotrebnih napotitvah na specialistični nivo, pomeni za bolnike bistveno slabšo zdravstveno oskrbo in vnaša nezaupanje med bolnike in zdravnike. Zato kaznovanju zdravnikov, ki jo vsebuje uredba Ministrstva za zdravje, ostro nasprotujemo ter podpiramo družinske zdravnike pri avtonomnem in strokovnem odločanju pri napotitvah bolnikov na sekundarni/terciarni nivo.