Društveni Zbornik

Prva izdaja, november 2019

Zbornik strokovnih prispevkov, ki je izšel ob 15-letnici društvenega delovanja

Zbornik 2004 – 2014

Druga, dopolnjena izdaja, september 2015

Zbornik 2015

Društveni Zbornik

Prva izdaja, maj 2014

zbornik2014slicica-01-e1426195481412

Zbornik strokovnih prispevkov, ki je izšel ob 10-letnici društvenega delovanja, maj 2014.

Zahvala uredniškemu odboru, lektorici in vsem avtorjem prispevkov, ki so se odpovedali honorajem v korist Društva: prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.; prim. Mojca Kos – Golja, dr. med.; prim. dr. Dušan Logar, dr. med.; prof. dr. Marjan Zaletel, dr. med.; asist. dr. Lea Žmuc-Veranič, dr. med.; asist. Helena Jamnik, dr. med.; Slavka Topolić, dr. med.; Ida Gajer, prav.; Mateja Lisjak, dr. med., Majda Masten, dr. med.; prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.; prof. dr. Ema Mušič, dr. med.; Veronika Felicijan, prof.