Vsako leto Društvo za fibromialgijo 12.maja obeleži Svetovni dan ozaveščanja o fibromialgiji z odmevnim dogodkom. Letos smo se udeležili dogodka v Cankarjevem domu, kjer smo se predstavili na stojnici, naša častna predsednica prof. Veronika Felicijan in predsednica Strokovnega sveta prim. dr. Mojca Kos- Golja pa sta imeli predavanje na temo fibromialgije.

Nazaj na Galerijo slik

Ob Svetovnem dnevu ozaveščanja o fibromialgiji, ki ga obeležujemo 12. maja, smo v društvu pripravili vrsto aktivnosti. Naša častna predsednica, Veronika Felicijan, je ob tej priložnosti pripravila odličen prispevek za strokovno glasilo slovenskih medicinskih sester in babic, »Utrip«. Z objavo prispevka v strokovnih krogih prepoznanem glasilu, smo z boleznijo in težavami bolnikov neposredno in posredno seznanili nekaj tisoč zdravstvenih delavcev, če ne prištejemo še njihovih družinskih članov, znancev in prijateljev. Ozaveščanje strokovne javnosti o bolezni je kontinuiran proces, a prvi etapni cilj smo dosegli; načrtujemo še številne druge aktivnosti, s katerimi vas bomo redno seznanjali.

Prispevek častne predsednice DFM v glasilu Utrip:  Prva stran in Druga stran