O društvu

Društvo za fibromialgijo je samostojno prostovoljno humanitarno združenje bolnikov s fibromialgijo (FM) in bolnikov s sindromom kronične utrujenosti (SKU) na nacionalni ravni, njihovih družinskih članov, medicinskih strokovnjakov in drugih zainteresiranih oseb, s ciljem uresničevanja skupnih interesov.

Glavni cilj je skrb za izboljšanje telesnega, duševnega in socialnega stanja bolnikov ter skrb za kvaliteto življenja v skladu s pravili in programom društva.

Na osnovi dosedanjega dela je Ministrstvo za zdravje Društvu za fibromialgijo podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in status humanitarne organizacije.

Okvirni program dela

 • vzajemna pomoč članov, medsebojna podpora in izmenjava izkušenj
 • izobraževanje bolnikov in svojcev – organiziranje strokovnih predavanj in delavnic
 • izdajanje posebnih informacij – publikacij za člane in zainteresirano javnost
 • splošne informacije, svetovanje
 • navezovanje stikov z izvajalci zdravstvenih storitev
 • rehabilitacija, posredovanje terapevtskih ponudb
 • uveljavljanje socialnovarstvenih pravic in boj za popolno priznanje bolezni
 • raziskovalna pomoč
 • organiziranje družabnih srečanj, prireditev in drugih dejavnosti za bolnike in svojce
 • regijski programi za samopomoč
 • delo z javnostjo – ozaveščanje laične in strokovne javnosti, sodelovanje z mediji in drugi načini delovanja v javnem interesu
 • sodelovanje s podobnimi društvi (doma in v tujini)
 • mednarodno delovanje

 

 

Delovanje Društva za fibromialgijo so z donacijami podprli:

rolo_10p     elmont-logo-20let   logo2       ANDAS1

TOVARNA ASFALTA KOLIČEVO

VIVITOS d. o. o          HIŠA OB PARKU d.o.o