FINANČNE VZPODBUDE PRI ZAPOSLOVANJU INVALIDOV in EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

Pri izmenjavi izkušenj s sobolniki ugotavljamo, da člani društva, ki imajo status (delovnega) invalida, ne poznajo možnosti za pridobitev olajšav in podpor. To je zanimivo tako za delodajalce kot za tiste nezaposlene (delovne) invalide, ki bi s podporami lahko postali s.p.-ji in delali po svojih zmožnostih in v svojem ritmu.

V ta namen smo zbrali osnovne informacije in povezave:

1. SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV – oprostitve plačila prispevkov, subvencije, nagrade, … Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS … T U K A J

2. EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDET U K A J

Lep pozdrav! Jana Purger